Nadzwyczajne, walne zebranie (reaktywacyjne).

Miło mi donieść wszystkim miłośnikom astronomii,  że dnia 24 lutego 2014 o godzinie 19:00 w budynku Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Słonecznej 36 odbyło się nadzwyczajne, walne zebranie reaktywacyjne ,   podczas którego  po kilku latach nieaktywności  dokonano reaktywacji Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Na zebranie stawiło się 15 osób.
Osoby te :  zadeklarowały, że wstępują do reaktywowanego  oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu.

Zebranie jednomyślnie uchwaliło jawność  głosowania zgodnie z Art14 par. §5.

Następnie w głosowaniu  jawnym zgodnie z Art. 14 par.5 Statutu PTMA zostały wybrane władze Oddziału w składzie:
Zarząd:

Prezes: Robert Twarogal
Wiceprezes: Łukasz Wojtyniak
Skarbnik: Małgorzata Dudek
Sekretarz: Juliusz Zujewski
Członkowie Zarządu:
Adam Tomaszewski
Paweł Oleksiak

Komisja Rewizyjna:

Członek KR: Sławomir Pydziński
Członek KR: Robert Mackojć
Członek KR: Łukasz Zieliński

Na miejsce siedziby oddziału wybrano budynek Obserwatorium Astronomicznego UAM na ul. Słonecznej 36 w Poznaniu.

 

Dzięki uprzejmości Dyrektora Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu Pana prof. dr hab. Edwina Wnuka,  mogliśmy reaktywować oddział w budynku Obserwatorium – kultowym dla PTMA miejscu. Dziękujemy Panu Profesorowi za ciepłe słowa powitania i chęć dalszej współpracy!

Przemówienie Pana Profesora

Potem poznaliśmy się wzajemnie mówiąc coś o sobie i swojej astronomii , oraz dokonaliśmy wyboru władz ………

Grupowe zdjęcie, niestety nie ma na nim wszystkich …