Nowe władze Towarzystwa

Dnia 17 maja 2014r w Białymstoku odbył się  Walny Zjazd Delegatów PTMA, na którym wybrano nowe władze Towarzystwa w składzie:

Prezes PTMA

mgr Mieczysław Janusz Jagła


Zarząd Główny PTMA

 

Wiceprezesi:

mgr inż. Janusz Wiland

Marek Substyk


Skarbnik

mgr Aleksandra Goedel-Lannoy


Sekretarz

mgr Janusz Ławicki


Członkowie:

mgr Wojciech Burzyński

mgr Zofia Huppenthal

mgr Adam Kisielewicz

dr Wiesław Krajewski


Komisja Rewizyjna

dr Krystyna Skalska – przewodniczacy

dr Franciszek Chodorowski

Romuald Graul


Sąd Koleżeński

Dariusz Raczyński – przewodniczący

Rafał Malczyk

mgr Robert Twarogal


Oraz Honorowy Prezes PTMA

dr Henryk Brancewicz

 

W imieniu naszego Oddziału gratulujemy nowym Władzom PTMA i życzymy udanej i mądrej kadencji!