VIII Zlot w miłośników astronomii w Zatomiu

PTMA O. Poznań pragnie zaprosić wszystkich miłośników na zlot astronomiczny, który odbędzie się 27-30 Marca 2014 w miejscowości Zatom. Malownicza wieś leży w środku lasów, na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, niemal na styku 3 województw Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego oraz Lubuskiego. Położona w centrum strefy tzw. „najmniejszego skażenia światłem- Czarnej dziury na mapie LP Europy.” Region Drawieńskiego Parku Narodowego. Jest to niewątpliwie najciemniejsze miejsce Polski północno-zachodniej. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi określany często „Małymi Bieszczadami Północy”
Zlot odbędzie się w gospodarstwach agroturystycznych „Pyrlandia” i „Gościniec”, w związku z wyjątkowo dużym zainteresowaniem Zlotem nie możemy dopuścić by zabrakło miejsc noclegowych dla chętnych, stworzyliśmy więc możliwość dokwaterowania zlotowiczów w trzeciej bazie dodatkowej „Stara Szkoła pod Kasztanami”
Są to ośrodki o dość wysokim standardzie i przystępnych cenach.
Szczegóły odnajdziecie Państwo w tematach zlotowych na www.Forumastronomiczne.pl.

 

UWAGA: Na zlocie obecni będą Członkowie i Władze dwóch oddziałów Poznańskiego i Szczecińskiego,  będzie więc możliwość wypełnienia deklaracji wstąpienia do PTMA!

 

 

Nadzwyczajne, walne zebranie (reaktywacyjne).

Miło mi donieść wszystkim miłośnikom astronomii,  że dnia 24 lutego 2014 o godzinie 19:00 w budynku Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Słonecznej 36 odbyło się nadzwyczajne, walne zebranie reaktywacyjne ,   podczas którego  po kilku latach nieaktywności  dokonano reaktywacji Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

Na zebranie stawiło się 15 osób.
Osoby te :  zadeklarowały, że wstępują do reaktywowanego  oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu.

Zebranie jednomyślnie uchwaliło jawność  głosowania zgodnie z Art14 par. §5.

Następnie w głosowaniu  jawnym zgodnie z Art. 14 par.5 Statutu PTMA zostały wybrane władze Oddziału w składzie:
Zarząd:

Prezes: Robert Twarogal
Wiceprezes: Łukasz Wojtyniak
Skarbnik: Małgorzata Dudek
Sekretarz: Juliusz Zujewski
Członkowie Zarządu:
Adam Tomaszewski
Paweł Oleksiak

Komisja Rewizyjna:

Członek KR: Sławomir Pydziński
Członek KR: Robert Mackojć
Członek KR: Łukasz Zieliński

Na miejsce siedziby oddziału wybrano budynek Obserwatorium Astronomicznego UAM na ul. Słonecznej 36 w Poznaniu.

 

Dzięki uprzejmości Dyrektora Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu Pana prof. dr hab. Edwina Wnuka,  mogliśmy reaktywować oddział w budynku Obserwatorium – kultowym dla PTMA miejscu. Dziękujemy Panu Profesorowi za ciepłe słowa powitania i chęć dalszej współpracy!

Przemówienie Pana Profesora

Potem poznaliśmy się wzajemnie mówiąc coś o sobie i swojej astronomii , oraz dokonaliśmy wyboru władz ………

Grupowe zdjęcie, niestety nie ma na nim wszystkich …